Gyerekeknek

Női tanfolyamok során sokszor felmerült a kérdés az elhangzott információkkal kapcsolatban, hogy miért nem tanítják ezt az iskolákban? Van e csoport gyerekeknek, kamaszoknak? Mennyire másképp alakulhatott volna az élet, ha ezekről hamarabb hallunk…

Bennem nagyon nagy volt a vágy, hogy gyereket, kamaszokat tanítsak, hasznos értékes tudást átadni, hogy a kudarcoktól meg tudják védeni saját magukat. Egy trénertársamnak köszönhetően lehetőségem nyílt részt venni egy iskolai program kidolgozásában és megtartásában. Fantasztikus élményekkel lettem gazdagabb a fiataloknak köszönhetően. Nyitottak, érdeklődőek, hálásak voltak a lehetőségért amit az iskolától kaptak.

A 2009-2010es tanévben elindult egy szexuális egészségnevelő program a Kosztolányi Dezső gimnáziumban. A programot úgy dolgoztam ki, hogy 6. osztálytól kezdve az évfolyamoknak minden évben, érettségig lesz egy-egy órája. Így az életkori sajátosságokat figyelembe véve fokozatosan jutnak az őket éppen érintő információkhoz a fiatalok.

„A szexuális nevelés mai megfogalmazásban magában foglalja mindazokat a nevelési eljárásokat, amelyek segíthetik a fiatalokat az élet azon problémáira való felkészülésben, amelyek központja a nemi késztetés, s amelyek valamilyen formában minden normális ember életébe elkerülhetetlenül előfordulnak. E problémák az élettapasztalatok hatalmas sorára terjednek ki, a személyes szexuálhigiéné egyszerű kis ügyeitől a sikeres házasság és a családi viszonyok rendkívül bonyolult egészségügyi, szociálpszichológia és erkölcsi problémáiig.”(Holger Frederick Kilander 1970)

A szexuális nevelés eszerint segítségnyújtás a nemiséggel összefüggő problémák megoldásához, pontosabban a megoldásukra való felkészüléshez.

A nevelés négy alapvető célja

  • Megbízható ismeretek, információk biztosítása az emberi nemiségről. Beleértve a növekedést és fejlődést, a fejfenntartást, a nemi szervek anatómiáját és fiziológiáját, a maszturbációt, a házasságot és családi életet, a szexuális reagálást, a várandóságot és szülést, a fogamzásgátlást és abortuszt, a szexuális viselkedést, a nemi úton terjedő betegségeket.
  • A szexuális attitűdök és értékrendek megismertetését, hogy kialakíthassák saját értékrendjüket, növeljék önbizalmukat, megértsék felelősségüket önmagukkal és a másikkal szemben.
  • A kapcsolatlétesítés és – fenntartás készségeink fejlesztésében segíteni a fiatalokat. Beleértve a kommunikáció a döntéshozatal és az önérvényesítés képességeit. Ezáltal előkészíteni a felnőtt nemi szerepek elsajátítását, és képessé tenni őket a kölcsönösen örömszerző kapcsolatokra.
  • A felelősségteljes szexuális viselkedés gyakorlatának elősegítése, beleértve a tartózkodást az éretlen, túl korai nemi kapcsolatoktól, a szexuális egészség védelmét a megfelelő óvszerek használatával. Ide tartozik a nem kívánt várandóságok, a nemi úton terjedő betegségek és a szexuális visszaélések elkerülése.

Végső cél a szexuálisan egészséges felnőtt, aki képes a következőkre

  • Saját felelősségét illetően: Megbecsülni saját testét, tájékozódni a gyermeknemzés felől. elfogadni, hogy a szexuális fejlődés része az egyéni fejlődésnek. Mindkét nemmel tiszteletteljes modorban együtt élni. Elfogadni saját szexuális beállítottságát, és tiszteletben tartani másokét
  • Kapcsolatok terén: A családot a támogatás értékes forrásának tartani. A szeretetet és az intimitást megfelelő módon kifejezni. Értelmes és tartalmas kapcsolatokat kialakítani.
  • Személyes készségek terén: Saját értékrendet kialakítani, és annak megfelelően élni. Felelősséget vállalni a saját viselkedésért. Hatékonyan dönteni és kommunikálni a családdal, a kortársakkal és partnerekkel.
  • A szexuális viselkedés terén: Egész életében szabadon kifejezni és élvezni saját nemiségét, összhangban saját értékrendjével. Örülni a szexuális vágynak anélkül, hogy feltétlenül meg is valósítaná azt. Különbséget tenni a fejlesztő és az önmagára vagy másokra nézve káros szexuális viselkedések között. úgy fejezni ki saját szexuális igényeit, hogy közben tiszteletben tartja mások jogait. Új ismeretek szerzése révén fejleszteni saját szexuális képességeit. Olyan szexuális kapcsolatokat vállalni, amelyek egyetértésen alapulnak, becsületesek, nem kizsákmányolóak, de élvezetesek és nem fenyegetnek betegséggel vagy nem kívánt terhességgel.
  • A szexuális egészség terén: A nem kívánt várandóság elkerülése érdekében hatékonyan alkalmazni a fogamzásgátlást. Megelőzni a szexuális visszaéléseket. Nem kívánt terhesség esetén saját értékrendjének megfelelően járni el. Időben igénybe venni a terhesgondozást. Egészségvédő szokásokat kialakítani azáltal, hogy rendszeresen ellenőrizteti nemi szerveit és mellét, időben felfigyelni a potenciazavarokra stb.
  • A társadalom és kultúra terén: Tiszteletben tartani az eltérő szexuális értékrendű embereket. Mérlegelni a család, a kultúra, a vallás, a média hatását a szexualitással kapcsolatos gondolkozására, érzésekre és viselkedésre. Kerülni az előítéleteket és a bigottságot.

dr. Szilágyi Vilmos: Szexuálpedagógia-szexuális egészségnevelés könyve alapján

Az iskolai szexuális egészségnevelő programra jelentkezhetnek iskolák. Az órák megtartására délelőtt van lehetőség.
Igény esetén lehetőség van délután egyszeri alkalommal is tartani hasonló foglalkozást. Külön lányok, külön fiúk. A délutáni foglalkozások 1×3órásak csoportonként.
További igények megbeszélés alapján.

Szülőknek

Lehetőség van kamasz csoportok kialakítására.
Amennyiben min. 8-10 fiatal jelentkezik a teljes mozgásanyag megtanulásával együtt kapják meg az elméleti információkat. A csoportok nem koedukáltak.
17 éves kor fölött a normál női/férfi csoportjaimban is részt vehetnek akár szülővel együtt is.

Ovisoknak

Játékos beszélgetés, a helyes szokások kialakításáról, lányok-fiúk-papás-mamás,
Testvér ékezik…
Ebben az életkorban a gyerekek sok tapasztalatot szereznek saját testükről, a családdal együtt várják testvérük érkezését, részt vesznek a kistestvér gondozásában, látják testvéreiket. Természetes számukra a különbség fiúk és lányok között. Saját gyerekeimnél tapasztalom, hogy a kérdéseikre kapott őszinte válaszoknak milyen pozitív hatása van.